Ga verder naar de inhoud

Statik deelt de energierekening

Vier bedrijven delen één kantoorgebouw, en delen ook de elektriciteitsrekening. Wattness installeerde energiemeters, zodat elk bedrijf zijn eigen verbruik kende.

Statik people
Wattness zonnepanelen energie

Zelfconsumptie

Het gebouw waarin Statik zijn kantoor heeft, haalt een deel van de energie uit zonnepanelen. Toch merkt Statik dat de energiefactuur hoog blijft. Wattness analyseerde hoeveel van de energie opgewekt door de zonnepanelen de firma zelf verbruikte, en stelde enkele aanpassingen in het verbruik voor, om zo de zelfconsumptie te verhogen en daardoor de factuur te verlagen.

Statik klimaatambassadeur

Engagement

Statik wil zijn medewerkers motiveren om minder energie te verbruiken. Nadat Wattness een eerste audit deed van het algemeen energieverbruik, staken we een campagne in elkaar om op regelmatige basis de medewerkers tips te geven om energie te besparen.


De blijvende inspanningen van Statik op vlak van klimaat, leidden tot de titel Klimaatambassadeur 2019 !

Wattness energie verlichting besparen idee

Sluipverbruik

Statik onderzocht met de Wattness Longshot waar er sluipverbruik optreedt, en ging er met al zijn medewerkers tegenaan.

Monitors werden 's avonds uitgeschakeld, de verlichting wordt selectief ingeschakeld, opladers worden niet meer vergeten in het stopcontact...

4 Verbruik Moniteren 2

Wil je ook meer inzicht in het elektriciteitsverbruik van je gebouwen?

We bieden verschillende oplossingen aan, naargelang het inzicht dat je wenst te krijgen.